Naša zgodba

Kmetijsko gozdarska zadruga Gozd Bled

Kmetje se na širšem območju Bleda združujejo že od leta 1898, ko sta bili na Bledu in v Gorjah ustanovljeni predhodnici današnje Kmetijsko gozdarske zadruge Gozd Bled. Pred koncem druge svetovne vojne so zadruge med drugim oskrbovale lokalno prebivalstvo in hotelske goste. V tem obdobju je bilo sirarstvo živo v zadrugah Podhom, Bodešče in Selo. Po drugi svetovni vojni pa je bilo nekaj poskusov sirarstva na planinah (Kranjska dolina, Belska in Selška planina), ki so se ohranili le krajši čas.

Blejski kmetje, organizirani preko Kmetijsko gozdarske zadruge Gozd Bled, ki skrbi za nadaljnjo prodajo mleka, so se odločili, da del svojega kakovostnega mleka namenijo predelavi v Blejski sir. K temu jih je vzpodbudilo povečano število gostov, ki v zadnjih letih obiskujejo Bled in okolico in njihova želja, da bi poleg spominkov odnesli domov tudi kakšno lokalno kulinarično dobroto.

Kmetije

Čudovito kulturno krajino okoli Blejskega jezera s ponosom in srčno navezanostjo že tisočletja oblikujejo kmetje, ki svojo živino del leta pasejo na pašnikih po dolinah in okoliških planotah.

Družinske kmetije, ki prek Kmetijsko gozdarske zadruge Gozd Bled, oddajajo kakovostno kravje mleko za predelavo v Blejski sir, imajo vsaka svojo zgodbo.

Spoznajte jih.

Krave

Kakovostno kravje mleko Blejskih kmetij je rezultat premišljenega in srčnega dela. Nekatere od njih so še vedno organizirane zelo tradicionalno. V stoletja starih hlevih zjutraj in zvečer molzejo krave, ki se od zgodnje pomladi do pozne jeseni pasejo na pašnikih okoli Bleda in jih obiskovalci na svojih izletih tudi srečujejo. Nekatere kmetije imajo sodobne hleve in večje število živali, vsem pa je skupno, da še vedno velik del živali pasejo na planotah Jelovice, Mežakle in Pokljuke.